Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://kreditdoktor.hu/ . Hatályos : 2021. Március 12. napjától

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Partners Pécs Kft. ( Székhely : 7624 Pécs Budai Nagy Antal utca 1., adószám: 11363473-2-02), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.


1. Impresszum - Üzemeltetői adatok:
Név: Partners Pécs Kft.
Székhely: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.
Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 02 09 063721
Adószám: 11363473-2-02
Képviselő: Szundi György
Telefonszám: 0672/794-947
E-mail: [javascript protected email address]
Honlap: https://pcongress.hu/


Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Wawona Internet Kft.
Székhely: 7621 Pécs, Perczel M. u. 35.
Elérhetőség: https://whosting.hu/ [javascript protected email address]
Adószám: 13696164-2-02

2. Alapvető rendelkezések:
2.1. Hivatkozás a jogszabályokra:
2.2. A szabályzat módosíthatósága.
2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, e-mailben megküldött tájékoztatások nyújtják.
Ön a regisztráció véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A weboldalon keresztül történő regisztráció során Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.


3. A szolgáltatások köre:
A honlapon feltüntet tanfolyamok lényeges tulajdonságairól leírásokban adunk tájékoztatást.
3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a regisztráció során a regisztráció véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján történik a hivatalos OFTEX rendszerben történő regisztráció. Ön a regisztrációval tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató nem áll helyt az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő károk esetén. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím a visszaigazolás hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

4. Regisztráció
4.1. Regisztráció
Amennyiben szeretne részt venni a Szolgáltató által biztosított valamelyik tanfolyamon, úgy meg kell adnia a regisztrációhoz szükséges adatokat is, így a nevét, címét, telefonszámát, pecsétszámát, e-mail címét, jelszavát , számlázási címét. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A résztvevő köteles a jelszavát bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a résztvevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a résztvevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.
A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

5. Online vizsga feltételei

5.1 A vizsgához szükséges számítástechnikai eszközt és internetkapcsolatot a vizsga résztvevőinek kell biztosítani. A vizsgázó által biztosított eszköz és internetkapcsolat megfelelő működéséért a Partners Pécs Kft. a felelősséget kizárja. A vizsga nem nyilvános, azon kizárólag a vizsgázó hallgató(k) vehetnek részt az online vizsgafelületen. A vizsgáról kép- és hangfelvétel nem készíthető, ennek megszegése jogi lépéseket von maga után.
5.2 A vizsgázó, a vizsga megkezdése előtt, nyilatkozik arról, hogy a vizsgát személyesen, (előzetesen megadott adatai által azonosítható) végzi el. Tudomásul veszi, ha a vizsgázás során bármilyen kétely esetleg bizonyíték jut a Szolgáltató tudomására, ami bizonyítja a vizsgázó csalását, automatikusan jogi következményeket von maga után.

6. Jogi háttér

6.1A nemzeti erőforrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről
valamint a rendelet
2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet
69/2013. (XI.19.) EMMI rendelet
14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet
11/2020. (III. 14.) EMMI rendelet
49/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet
6/2021. (II. 9.) EMMI rendelet
szerinti módosításai
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Jogi probléma esetén eljáró bíróság: Pécsi Törvényszék
7.2. Panaszkezelés rendje
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
Az ügyfél az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől- péntekig 8:00-16:00h (ebédidő nincsen)
Telefon: +3672/794-947
Internet cím: https://pcongress.hu/
E-mail: [javascript protected email address]

7.3 A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; [javascript protected email address]

7.4 Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a panasztevők beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így az ügyfelek tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

7.5 Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.


8. A honlap jogi védelme
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban Szjt.) védelemben részesít minden egyéni-eredeti alkotást. A honlap sajátos összeállítása, az Szjt. 7. §-a alapján gyűjteményes műként részesül védelemben. A honlapon közzétett videóanyagok, képanyagok, a Partners Pécs Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Jogtalan átvétel, nem engedélyezett egyéni használat, felhasználás , tovább küldés, letöltés , továbbítás, egyéb formák , automatikusan jogi lépéseket vonnak maguk után.


9. Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://kreditdoktor.hu/oldal/adatvedelmi-nyilatkozat/

Minden jog fenntartva !

Pécs, 2021. Március 12.